Hvordan med konfirmationsforberedelse? Er du dreng, pige eller måske forælder til et barn der står overfor at blive konfirmand, og derfor gerne vil vide hvordan det med konfirmationsforberedelsen foregår i korte træk?

Formålet med konfirmationsforberedelsen er, at danne det unge menneske indenfor det religiøse område så drengen eller pigen er klar til at vedkende sig konfirmationen.

Dette betyder, at du som konfirmand skal bruge forberedelsen som inspiration, til at tænke over det store spørgsmål her i livet. Derved modnes konfirmanden til at søge de svar, som spørgsmål til livet stiller en. Og dermed gør det nemmere at navigerer gennem livet på den rigtige måde.

Det at tage beslutningen om at blive konfirmeret, kræver at du er døbt. Det er endnu en ting, som unge mennesker skal tage beslutning om i tilfælde af, at dåben ikke er foregået endnu. Derudover forbinder alle unge mennesker det med at blive konfirmeret, mere med en fest og gaver i form af hovedsagelig penge. Men konfirmationen var og er tiltænkt, at gøre det unge menneske klar til at træde ind i livet som voksen, hvilket sker ved, at styrke det unge menneskets kendskab til kristendommen og værdierne.

 

Kristendommens trosgrundlag og kendskabet til dette

Det at blive konfirmeret kræver, at du får indsigt og styrket dit kendskab til kristendommen og trosgrundlaget der ligger heri.

At få kendskab til kristendommen gennem konfirmationsforberedelsen foregår på den måde, at trosgrundlaget bliver vedkommende igennem diskussioner, læring, oplevelser og samtaler på konfirmationsholdet der indeholder de kommende konfirmander og præsten.

Diskussionerne og læringen af de forskellige bibelske tekster, ritualer og betydninger igennem samtaler og brug af elektroniske medier gør konfirmationsforberedelsen både lærerig, levende og også interessant for de unge mennesker. Derudover er der også obligatoriske gudstjenester, som en kommende konfirmand skal besøge. Formålet med dette er, at få indsigt i hvordan disse foregår i den danske folkekirke og forhåbentlig gøre konfirmanden i stand til at fordybe sig i livets spørgsmål, og selvfølgelig også at gøre det unge klar til hvordan konfirmationsgudstjenesten foregår.

 

Hvordan konfirmationsforberedelsen foregår i praksis

Selve konfirmationsforberedelsen i sin helhed er underlagt visse bestemmelser i forhold til kravet for at kunne blive konfirmand:

  • Forberedelsen starter i efteråret og foresætter indtil selve konfirmationen
  • Det foregår hovedsageligt på præstegården eller tilhørende konfirmationsforberedelse hus
  • Der skal bruges minimum 48 lektioner/timer og helst 56 lektioner/timer
  • Forsømmelse af at møde op til forberedelse kan betyde at præsten kan afvise den kommende konfirmand fra at blive konfirmeret
4.8/5 (31 Reviews)