hvar er konfirmation er vigtigt at vide før kirke besøget

Hvad er konfirmation?

Hvis du er i tvivl om hvad er konfirmation er og betyder, så er det kort sagt bekræftelse i den kirkelige sammenhæng.

En konfirmand som regel i 13-14 års alderen, bekræfter i overgangen til voksenlivet sit tilhørsforhold til gud som en gentagelse af dåbens ja der, blev foretaget af faderen på vegne af barnet.

Hvis man skal konfirmeres så skal man også døbes, og selvom det er fåtal, så findes der unge mennesker som vælger et “voksen” dåb lige inden de skal konfirmeres. Derudover skal man også gå til konfirmationsforberedelse for som ordet siger, blive forberedt til konfirmationen.

 

Oprindelse af den kristne konfirmation i Danmark

For rigtig mange år efterhånden blev konfirmationen i Danmark indført af Christian d 6 ved lov for alle, det skete i det herrens år 1736.

For at opnå de borgerlige rettigheder som man skulle have for at træde ind i det voksne liv og deltage i konfirmationen, skulle man aflægge en kundskabsprøve med et tilfredsstillende resultat.

Ingen konfirmation var ensbetydende med at forskellige rettigheder såsom at være fadder, vidne og indgå et ægteskab mistede man, og hvis man ikke opnåede en konfirmation inden for sit 19 år, kunne en straf indtræde. Denne straf kunne være fra ekstraundervisning eller hvis var modvillig i forhold til konfirmation, så kunne straffen være fængselsstraf, men denne strafmulighed blev dog udskrevet ved lov i 1921.

På tidspunktet ved indførsel af konfirmation var Danmark i form af både kongen og kirken påvirket af pietismen, der lagde vægt på bekendelse og person omvendelse, hvilket var den generelle opfattelse at skulle være det centrale i forhold til konfirmationen.

I 1909 gik konfirmationen fra at være en “prøve” der krævede beståelse til kun at være en velsignelseshandling, hvilket gav det endegyldig farvel til lov regel om konfirmationen nogle år senere.

 

Den borgerlige konfirmation

Muligheden for konfirmation til de unge der ikke var religiøse blev først indført omkring 1915 i form af den borgerlige konfirmation.

Den borgerlige konfirmation i sin form var en verdslig højtidelighed der blev udført med at en tale af en politiker tilsat underholdning og lidt musik.

Familie-, børne- og ungdomsorganisationen DUI-LEG og VIRKE overtog videreførslen af de borgerlige konfirmations og nonfirmations arrangementer i forskellige større byer rundt i Danmark.

I dagens tidsalder findes der vel efterhånden kun formen nonfirmation, hvor konfirmation er uden kirkegangen og består af en familiefest.

Der findes en tredje mulighed for en slags konfirmation, hvilket dog er et rigtig nyt alternativ. Det hedder humanistisk konfirmation og i 2010 blev den første ceremoni eller kursus gennemført.